Konstfabrikens kongresscentrum har tilldelats Svanens miljömärke

Svanemärkta kongresscentrum beaktar miljön i all sin verksamhet och förbinder sig till att uppfylla de krav Svanen förutsätter.  Energiförbrukningen är den största miljöbelastande faktorn i ett kongresscenter. Konstfabriken strävar aktivt till att minska elförbrukningen, avfallsmängden och vattenförbrukningen. Miljötänkandet innebär också minskad användning av kemiska produkter och att de flesta produkter är Svane- eller miljömärkta.

Konstfabriken agerar ansvarsfullt i miljöfrågor

Ansökningsprocessen för att få Svanemärket var ett samarbete mellan Porvoo Event Factory, fastigheten, cateringföretaget och våra underleverantörer. Efter att ansökan genomgått en sträng värdering kan Konstfabriken, från och med april 2018, kalla sig en medlem av Svanefamiljen. Vi är väldigt glada och stolta över det erkända miljömärket Svanen.  Kunderna kan nu vara säkra på att vi är en trovärdig och ansvarsfull samarbetspartner även i frågor gällande miljö, säger Susanne Dahlqvist, VD för Porvoo Event Factory Oy.