I vattnets närhet

Fr 5.4.2019 – 28.4.2019Hörnan

Fritt inträde

5.4-28.4

Fritt inträde
p. 040 730 9273

Naturen är en komplicerad helhet där balansen rubbas redan om en enda del försvinner eller skadas. Jordens stora hot, uppvärmningen och den sjätte massutrotningen, har ett samband med rent vatten. I Finland räcker vattnet till - kanske vi därför inte lägger märke till faktorerna som hotar vattnen. En del skulle vi se om vi visste att titta, andra är osynliga.
 
Bilderna i vår utställning handlar om natur som hänger ihop med vatten och vars framtid är i vågskålen. Trots att situationen i många fall ser dyster ut har vi en möjlighet till en ljusare framtid, bara vi vaknar upp till att skydda naturen. Vi vill väcka diskussion om viktiga ämnen och få beslutsfattarna att handla. Vatten, jord och luft bildar en helhet som gör livet möjligt på jordklotet.

Alla evenemang