Donfabriken

Ti 5.2.2019 10:00

Konstfabrikens info:
010 231 8200

DonFabriken ordnas igen!
Nylands arbets- och näringsbyrå, Posintra Oy och Borgå stad intar tillsammans med samarbetspartners igen Konstfabriken i Borgå tisdagen den 5.2.2019 kl. 10–15.30.

DonFabriken är det största rekryteringsevenemanget i östra Nyland. Evenemanget samlar områdets arbetssökande och arbetsgivare samt presenterar olika utbildningsmöjligheter. Du kan under evenemanget fylla i arbetsansökningar och göra upp ett cv med hjälp från professionella rekryterare samt få tips om gemensam ansökan!

Under tidigare år har evenemanget haft drygt över 4 000 besökare och i evenemanget har deltagit ett femtiotal arbetsgivare som erbjuder olika sysselsättningsmöjligheter allt från sommararbete till längre anställningar inom olika branscher.

På plats finns också flera läroanstalter, som presenterar sin verksamhet inför gemensam ansökan till andra stadiet och högskolor.

Evenemanget ordnas i Avantisalen och Fabrikssalen i Konstfabriken. Avantisalen är en mötesplats mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fabrikssalen reserveras till läroanstalterna.

Evenemanget är avgiftsfritt för mässgäster.

Välkommen!
www.duunitehdas.fi

Föreställning och biljetter

Ti 05.02. 10:00

Konstfabrikens info:
010 231 8200

Alla evenemang