”Maalauksissani elän ja koen ympäröivää luontoa esimerkiksi yhdessä karhun kanssa. Saatamme tanssahdella kesäyössä tai nukkua talviunta samassa pesässä. Jaamme yhdessä niin elämän ilot kun surutkin.”

Nelli Nio valmistui kuvataiteilijaksi Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta 1998. Hänen tärkein työvälineensä on vesivärit. Luonto on teoksissa keskeinen teema ja metsän eläimet aika ajoin päähenkilöinä. Jokaisella teoksella on oma tarinansa. Uusimmissa teoksissaan Nelli pohtii ihmisen erkaantumista luonnosta.  

”Tällä hetkellä koen itselleni erityisen tärkeäksi tehdä kuvia luonnon tilasta. Ihmisten arvomaailma on muuttunut julmaksi ja välinpitämättömäksi maapalloamme ja sen eliöstöä kohtaan. Toivon kuvieni olevan pieniä tarinoita ja kannanottoja luonnon puolesta, kuitenkin positiivisella hengellä maustettuna.”

Vuorovaikutusta taiteen keinoin

Oman taiteellisen työnsä lisäksi Nelli toimii taideopettajana mm. Seurakuntaopiston kehitysvammaisten taidelinjalla. Taiteen perusopettajaksi hän valmistui 2003 Lahden muotoiluinstituutista.

”Koen omalle työskentelylleni motivoivaksi olla vuorovaikutuksessa taiteen keinoin monenlaisten ja kaiken ikäisten ihmisten kanssa.”

Nelli kokee myös tärkeänä toimia aktiivisena lähialueen taiteilijoiden kanssa. Hän toimii Porvoon Taiteilijaseuran puheenjohtajana. Sitä kautta hän uskoo voivansa lisätä taiteen näkyvyyttä ja merkitystä, sekä rakentaa parempia mahdollisuuksia taiteilijoille toimia kotikaupungissaan. Haaveena on vahvistaa Porvoon asemaa kulttuurikaupunkina.   

”Taiteilijana olen sitä mieltä, että taide tulisi tuoda ihmisten lähelle ja että kaikkien tulisi voida myös osallistua sen tekemiseen osana meidän kaikkien tavallista ympäröivää arkea.”

Lisätietoja