Näyttely: Samu Raatikainen, Timely Matter³

Pe 12.1.2018 – 4.2.2018Taidehalli

Taidehalli 040 730 92 73

 
 
Timely Matter³ on Samu Raatikaisen kolmiosaisen näyttelysarjan viimeinen osa. Maalausten lähtökohtana on ollut taiteilijan luonnosta tekemät havainnot. Hän tutkii niissä aikaa ja materiaa eri näkökulmista katsottuna ja toteuttaa havaintonsa erilaisin työtavoin ja materiaalein. Hänelle maiseman kuvaaminen maalauksen keinoin vaatii yhtä monipuolista materiaalien käyttöä kuin itse aihekin. Näyttelykokonaisuus on kollaasimainen rakennelma, jossa erilaiset maalausmateriaalit ja ajalliset tasot ovat samanaikaisesti läsnä.
 
Maalaukset orgaanisista muodoista; lahoavista ja kelottuvista kannoista ja juurakoista esittävät yhtä pysähtynyttä hetkeä niiden elämässä. Kuoleva materia muuttuu alustaksi lahottajille, niiden kasvulle ja kehitykselle. Kannot voi nähdä inhimillisinä potretteina vanhenemisesta ja katoavaisuudesta kuin myös maiseman hiljaisina, mutta persoonallisina tarkkailijoina.
 
Maisemalliset maalaukset tuovat esille toisenlaista aikaa: ne ovat kuin maisemasta fyysisesti maalauskankaalle siirrettyjä ja kehystettyjä otoksia nopeasti ohikiitävistä hetkistä, tunnelman muutoksista, eräänlaisista välitiloista, joista voi aistia eri vuodenaikoina ilmeneviä sääilmiöitä ja materian liikettä.
 
Maalauksen tekeminen ja katsominen ovat Samu Raatikaiselle jatkuvaa vuoropuhelua ja kanssakäymistä aiheen, kuten maisema, mielikuvan, materiaalien ja kaiken aiemmin koetun välillä. Tämän työskentelyprosessin kautta hän taiteilijana linkittyy takaisin osaksi työhuoneen ikkunasta avautuvaa metsämaisemaa. 
 
 
Näyttelyä ovat tukeneet TOP-Säätiö, Taike Varsinais-Suomi, SKR Satakunnan rahasto ja Alfred Kordelinin säätiö.  
 

 

Kaikki tapahtumat