Näyttely: Anne Sunila

Pe 17.11.2017 – 10.12.2017Taidehalli

Taidehalli 040 730 9273

W O N D E R L A N D 
 
Temperamaalauksia
 
Maalaukseni liittyvät erilaisten ympäristöjen paikkoihin. Paikoissa työskentelyäni voisi kuvata ympäristökokemuksen tutkimiseksi. Siinä paikka konkreettisuudessaan ja tilaulottuvuus kokemuksena kietoutuvat toisiinsa. Lähtökohtani koskee kaikenlaisia ympäristöjä eivätkä perinteiset jaottelut kuten esimerkiksi kaupunki erotettuna luonnosta ole tällöin tarkoituksenmukaisia. 
 
Ranskalainen kokeellinen kirjailija Georges Perec (1936-1982) on tutkinut kirjoittaen tiloja. Hän esittää, että meitä ympäröivät tilat ovat eräänlaisia avaruuksia, ei suuria, vaan pikemminkin pieniä. Ympäristömme tilat ovat moninkertaistuneet, jakaantuneet ja erilaistuneet. Hän toivoisi, että olisi pysyviä paikkoja, muuttumattomia ja juurtuneita, jotka olisivat kiintopisteitä tai lähteitä. Hän toteaa, että sellaisia paikkoja ei kuitenkaan ole olemassa, mikä tekee tilasta epävarman ja epäyhtenäisen. 
 
Maalaustyöprosessini on tuonut esiin paikoissa ja tiloissa tapahtuvaa ajallista muuntuvuutta ja liikettä. Olen työstänyt hyvinkin erityyppisiä miljöitä, joita näyttelyn teokset puolestaan tuovat yhteen. Kaikissa maalauksissani on tärkeää ympäröivän keskittynyt havainnointi, tarkkailu ja tunnustelu.  Maalaus kokoontuu hitaasti kerros kerrokselta ja osa osalta.
 
 
 
 

Kaikki tapahtumat